Elektrické parametre UI Tranfromátorov:

Elektrické parametre UI Tranfromátorov:
P (VA) ∆U (%) η (%) ΔP Cu (W) ΔP Fe (W) I1 (A) - U1=230V I1 (A) - U1=400V
400 690 24,1 14,2 1,9 1,1
500 4,9 91,5 24,4 17,3 2,4 1,4
600 5 92 30,2 18,9 2,8 1,6
1000 4,6 92,9 45,7 26,3 4,7 2,7
1200 3,3 94 39,4 32,1 5,6 3,2
1600 3,1 94,2 50,3 41,3 7,4 4,3
2000 2,8 94,6 56,4 44,7 9,2 5,3
2500 3 94,9 75,3 50,9 11,4 6,6
3000 2,1 95,4 63,6 71,4 13,7 7,9
4000 2,1 95,7 84,1 86,5 18,2 10,5
50002 96,1 101,9 89,2 22,6 13
6300 1,9 96,4 117,6 105,4 28,4 16,3
P - menovitý výkon
ΔU - pokles napätia pri zaťažení
η - účinnosť
ΔP Cu - straty vo vinutí
ΔP Fe - straty v mag.obvode
I1 - napájací prúd