Elektrické parametre UI UNICORE Tranfromátorov:

Elektrické parametre UI UNICORE Tranfromátorov:
P (VA) ∆U (%) η (%) ΔP Cu (W) ΔP Fe (W) I1 (A) - U1=230V I1 (A) - U1=400V
1200 3,6 96 43 6,3 5,4 3,1
1600 3,1 96,5 49,8 7,7 7,2 4,1
2000 2,9 96,8 57,2 9 9 5,2
2500 2,5 97,1 63,4 10,9 11,2 6,4
3200 2,9 96,9 91,7 11,2 14,4 8,3
4000 2,3 97,3 91,7 16,5 17,9 10,3
5000 1,7 97,9 85,3 19,9 22,2 12,8
6300 2,1 97,6 133 19,7 28,1 16,2
8000 1,4 98,3 109,3 29,6 35,4 20,4
10000 1,7 98 168,6 31,4 44,4 25,5
12000 1,6 98,1 188 39 53,2 30,6
16000 1,5 98,3 232,5 46,5 70,8 40,7
20000 1,2 98,5 249,2 62,6 88,3 50,8
25000 1 98,6 261,2 81,3 110,2 63,4
P - menovitý výkon
ΔU - pokles napätia pri zaťažení
η - účinnosť
ΔP Cu - straty vo vinutí
ΔP Fe - straty v mag.obvode
I1 - napájací prúd