Elektrické parametre toroidných tranfromátorov:

Elektrické parametre toroidných tranfromátorov:
P (VA) ∆U (%) η (%) ΔP Cu (W) ΔP Fe (W) I1 (A) - U1=230V
25 12,4 83,6 3,3 0,5 0,13
40 10 85,7 6 0,7 0,21
50 9,6 86,2 6 0,8 0,25
63 9,5 86,6 6,9 0,8 0,31
80 7,9 88,6 7,1 1 0,39
100 8,1 88,7 7,4 1,5 0,48
125 7,4 89,3 8,9 1,6 0,59
160 6,1 90,3 10,2 2,1 0,75
200 5,7 91,2 12 2,4 0,94
250 5,4 91,9 13,3 2,7 1,16
315 5,1 92,3 14,9 3,4 1,45
350 5,1 94,1 18,1 3,8 1,62
400 4,1 93,2 18,6 4,5 1,84
500 4,1 93,3 18,8 4,6 2,28
630 3,9 93,7 22 5,5 2,86
800 3,5 94,1 24,6 7 3,62
1000 2,9 94,7 30,5 8,9 4,52
1250 2,6 95,3 33,4 10,4 5,63
1600 2,4 95,5 37,1 12,2 7,18
P - menovitý výkon
ΔU - pokles napätia pri zaťažení
η - účinnosť
ΔP Cu - straty vo vinutí
ΔP Fe - straty v mag.obvode
I1 - napájací prúd