Elektrické parametre UI Medicínskych Tranfromátorov:

Elektrické parametre UI Medicínskych Tranfromátorov:
P (VA) ∆U (%) η (%) ΔP Cu (W) ΔP Fe (W) I1 (A) - U1=230V I1 (A) - U1=400V
1300 4,8 94,8 63 8,5 6 3,5
1600 4,3 95,3 68 10,5 7,3 4,2
2000 3,7 95,9 73 13 9,1 5,3
2500 3 96,5 76 16 11,3 6,6
3200 2,9 96,6 87 24 14,5 8,3
4000 2,6 97 94 31 18,1 10,4
5000 2,3 97,5 85 43 22,5 12,9
6300 2,4 97,6 111 42 28,1 16,2
8000 1,5 97,9 121 47 36,8 21,2
P - menovitý výkon
ΔU - pokles napätia pri zaťažení
η - účinnosť
ΔP Cu - straty vo vinutí
ΔP Fe - straty v mag.obvode
I1 - napájací prúd