Jednofázové UI Medicínske transformátory

 • Základná charakteristika:
 • Oddeľovacie pre napájanie zdravotníckych priestorov
 • STN EN 60 601-1; STN EN 61 558-2-15; STN EN 61 558-1
 • Vstupné napätie 230V alebo 400V
 • Výstupné napätie 115-0-115V
 • Frekvencia napájacieho napätia 50Hz
 • Tepelná trieda izolácie T35/B
 • Ochrana dvomi tepelnými vratnými čidlami 120°C vo vinutí
 • Trieda ochrany I
 • Krytie IP00
 • Certifikát CEOC, zhoda s normou STN EN ISO 9001:2009