Elektrické parametre EI Tranfromátorov:

Elektrické parametre EI Tranfromátorov:
P (VA) ∆U (%) η (%) ΔP Cu (W) ΔP Fe (W) I1 (A) - U1=230V I1 (A) - U1=400V
5 24,5 68,5 0,8 1,5 0,03 0,02
10 29,5 72,5 1,8 2 0,06 0,03
15 30,2 75,4 2,4 2,5 0,09 0,04
20 17,9 77,1 2,6 3,3 0,11 0,06
25 17,3 78,1 2,8 3,4 0,14 0,07
32 17 79 4 4,5 0,17 0,08
40 15,7 80,8 4,6 4,9 0,21 0,12
50 15,2 81,4 5,6 5,9 0,25 0,15
63 13,5 82,8 6,2 6,8 0,33 0,19
80 12,7 83,4 7,4 8,4 0,41 0,24
100 13,9 84,3 10,2 8,4 0,51 0,29
130 11,1 86,4 10,4 10,1 0,64 0,36
160 9,6 88,3 10,8 10,3 0,77 0,45
200 9,7 88,3 13,7 12,7 0,97 0,56
250 8,8 89,2 15,2 15,2 1,2 0,69
320 7,5 91 16 15,5 1,51 0,86
400 6,5 91,9 16,5 18,8 1,88 1,08
500 6,2 92,5 19,1 21,3 2,33 1,26
630 6,3 92,9 24,5 23,8 2,92 1,58
800 5,4 93,9 24,8 27,4 3,67 2
1000 4,9 94,3 26,4 33,8 4,58 2,51
1250 4,7 94,9 31,5 35,3 5,9 3,3
1600 4,6 95,4 34 43,7 7,3 4,2
2000 4,5 95,6 46 45 9,1 5,2
2500 4,5 95,8 60 49 11,3 6,5
3150 4,5 96 79 53 14,1 8,2
P - menovitý výkon
ΔU - pokles napätia pri zaťažení
η - účinnosť
ΔP Cu - straty vo vinutí
ΔP Fe - straty v mag.obvode
I1 - napájací prúd