Jednofázové EI transformátory

 • Základná charakteristika:
 • Sieťové, oddeľovacie a bezpečnostné EN 61 558
 • Rozsah vstupného/výstupného napätia do 1000V
 • Rozsah vstupného/výstupného prúdu do 500A
 • Frekvencia napájacieho napätia 50/60Hz
 • Tepelná trieda izolácie T40/B
 • Trieda ochrany I, II
 • Krytie IP00, IP20, IP23
 • Certifikát CE, zhoda s normou STN EN ISO 9001:2009
 • Iné vyhotovenia podľa požiadaviek zákazníka:
 • So skladaným jadrom
 • Prenosné v plechovej krytke
 • S držiakom na DIN lištu
 • Úsporné autotransformátory (sekundár nie je galvanicky oddelený od primáru)